ในฐานะคุณครูที่ได้รับการฝึกอบรมจาก Kindermusik โดยเฉพาะ เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการวางรากฐานการศึกษาให้แก่เด็กๆ ตั้งแต่พวกเขายังอายุน้อยๆ มีความสำคัญมากเพียงใด หลักสูตรของ Kindermusik นั้นมีงานวิจัยรองรับและเป็นไปตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก และถึงแม้ว่าหลักสูตร Kindermusik จะใช้กับเด็กๆ ได้ถึงแค่ 7 ขวบ แต่ประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากการเรียนดนตรีกับ Kindermusik นั้นยาวไกลเกิน 7 ปีแรกไปอีกมากมาย

 

ทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ด้านพัฒนาการเด็กต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเรียนรู้ผ่านดนตรีจะช่วยให้เด็กๆ ประสบความสำเร็จทั้งในการศึกษาและในการใช้ชีวิต ประโยชน์ที่พวกเขาได้รับการดนตรีประกอบไปด้วย

 

  • พัฒนาการด้านภาษา ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน: การได้เล่นดนตรีและทำกิจกรรมด้านดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องจังหวะและระดับเสียงสูง-ต่ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาด้าน phonological awareness ซึ่งก็คือความสามารถในการย่อยของคำศัพท์ให้เป็นหน่วยเสียงต่างๆ และรวมหน่วยเสียงต่างๆ ให้กลายเป็นคำศัพท์นั่นเอง เพราะว่าสมองของเราใช้หลักการทำงานคล้ายคลึงกันในการเข้าใจเรื่องดนตรีและภาษา นอกจากนี้การฟังนิทาน ฟังบทกลอนคล้องจอง การเล่น fingerplay และการฟังเพลงต่างๆ ก็ยังช่วยเพิ่มพูนคลังคำศัพท์และช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับเด็กๆ อีกด้วย

 

  • ทักษะทางสังคมและอารมณ์: ชั้นเรียนดนตรีเป็นกลุ่มช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและผลัดกันทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ดนตรีฝึกให้พวกเขารู้จักฟังอย่างตั้งใจ มีสมาธิ และได้มีปฏิสัมพันธ์กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนอื่นๆ ในคลาส กิจกรรมของ Kindermusik ช่วยพัฒนาความสามารถในการเข้าสังคมอย่างมั่นใจให้กับเด็กๆ ทุกคน

 

  • ทักษะทางความคิด: การเรียนดนตรีช่วยให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องของ 1) abstract reasoning คือ การรับรู้ การสร้างมโนภาพ และการคาดการณ์สิ่งต่างๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปภาพ แทนสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาษา ตัวเลข หรือประสบการณ์ 2) spatial-temporal reasoning คือ มิติสัมพันธ์ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการรับรู้ความเหมือนความต่างของวัตถุควบคู่ไปกับการรับรู้ความสัมพันธ์ด้านมิติของเวลา คือ สามารถมองเห็นเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่มีเรื่องของเวลาที่เปลี่ยนไปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และ 3) self-control คือ การรู้จักควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และการกระทำของตัวเอง

 

  • ทักษะด้านร่างกาย: การเล่นเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับวัยและการได้เคลื่อนไหวไปรอบๆ ห้องพร้อมกับเสียงดนตรีช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ทั้งในชั้นเรียนและที่บ้านของคุณเอง

 

  • ทักษะด้านดนตรี: Kindermusik เตรียมเด็กๆ ให้พร้อมสำหรับการเรียนเครื่องดนตรีในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเปียโน ไวโอลิน หรือร้องเพลง เพราะเด็กๆ จะได้ฝึกเคาะจังหวะให้สม่ำเสมอ ฝึกเล่นเครื่องดนตรีเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ ฝึกปรบมือตามแพทเทิร์นจังหวะง่ายๆ และฝึกร้องเพลงที่เหมาะสมกับช่วงเสียงของพวกเขา และยังได้ฝึกอ่านและเขียนโน้ตดนตรีอีกด้วย

 

ในทุกๆ สัปดาห์เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรม music & movement ที่สนุกสนานและช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถ้าคุณอยากให้ลูกน้อยได้รับประโยชน์มากมายจากดนตรี มาเรียน Kindermusik กับพวกเรานะคะ!