เตรียมพร้อมกับหลักสูตรหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใคร !!

  • เรียนรู้คำศัพท์และการอ่านโน้ตพื้นฐานผ่านเกมส์ที่สนุกสนาน
  • สร้าง Musicality & Musicianship ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาดนตรีที่ดี
  • ได้เล่นเครื่องดนตรีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องกระทบ (Pitched & Unpitched Percussion)  เครื่องเป่า (Wind Instrument) และ เครื่องสาย (String Instrument) ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับวัย ให้พวกเขาสามารถเล่นได้ด้วยความมั่นใจ และ สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง
  • เน้น "ความคิดสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสร้างความเป็นตัวของตัวเอง และมีทักษะในการแก้ปัญหา
  • สร้างความรักในการเรียนรู้ทั้งดนตรี และทักษะทางสังคม เมื่อพวกเขาได้เล่นดนตรีร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ด้วยบทเพลงหลากหลายสไตล์ จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเรียนรู้รากเหงาของ "ดนตรี" จากหลากหลายวัฒนธรรม ที่หลอมรวมมนุษย์ทุกคนเข้าด้วยกัน “Music is the universal language of mankind.”